2 Împăraţilor 15
VDC
15
Azaria împăratul lui Iuda
1În al douăzeci și șaptelea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început#Cap. 14:21. 2 Cron. 26:1,3,4. să domnească Azaria#Vers. 13,30. 2 Cron. 26:1., fiul lui Amaţia, împăratul lui Iuda. 2Avea șaisprezece ani când a ajuns împărat și a domnit cincizeci și doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia din Ierusalim. 3El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său Amaţia. 4Numai că înălţimile#Cap. 12:3; 14:4. Vers. 35. nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. 5Domnul a lovit#2 Cron. 26:19-21. pe împărat cu lepră și el a fost lepros până în ziua morţii și a locuit#Lev. 13:46. într-o casă deosebită. Și Iotam, fiul împăratului, era în fruntea casei și judeca poporul ţării. 6Celelalte fapte ale lui Azaria și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 7Azaria a adormit cu părinţii săi și l-au îngropat#2 Cron. 26:23. cu părinţii săi în cetatea lui David. Și în locul lui a domnit fiul său Iotam.
Zaharia împăratul lui Israel
8În al treizeci și optulea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Zaharia, fiul lui Ieroboam. A domnit șase luni. 9El a făcut ce este rău înaintea Domnului, ca și părinţii lui; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 10Șalum, fiul lui Iabeș, a uneltit împotriva lui, l-a lovit#Amos 7:9. înaintea poporului și l-a omorât; și în locul lui a domnit el. 11Celelalte fapte ale lui Zaharia sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 12Astfel s-a împlinit ce spusese#Cap. 10:30. lui Iehu Domnul, când zisese: „Fiii tăi până în al patrulea neam vor ședea pe scaunul de domnie al lui Israel.”
Șalum împăratul lui Israel
13Șalum, fiul lui Iabeș, a început să domnească în al treizeci și nouălea an al lui Ozia#Vers. 1. Mat. 1:8,9. , împăratul lui Iuda. A domnit o lună la Samaria. 14Menahem, fiul lui Gadi, s-a suit din Tirţa#1 Împ. 14:15. și a venit la Samaria, a lovit în Samaria pe Șalum, fiul lui Iabeș, și l-a omorât; și în locul lui a domnit el. 15Celelalte fapte ale lui Șalum și uneltirea pe care a făcut-o sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel. 16Atunci, Menahem a bătut Tifsahul#1 Împ. 4:24. și pe toţi cei ce erau în el, cu ţinutul lui dinspre Tirţa; l-a bătut pentru că nu-și deschisese porţile. Și a spintecat pântecele tuturor femeilor#Cap. 8:12. însărcinate.
Menahem împăratul lui Israel
17În al treizeci și nouălea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Menahem, fiul lui Gadi. A domnit zece ani la Samaria. 18El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut, cât a trăit, de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 19Pul#1 Cron. 5:26. Is. 9:1. Osea 8:9., împăratul Asiriei, a venit în ţară. Și Menahem a dat lui Pul o mie de talanţi de argint ca să-l ajute să-și întărească#Cap. 14:5. domnia. 20Menahem a ridicat argintul acesta de la toţi cei cu avere din Israel, ca să-l dea împăratului Asiriei; i-a pus să dea fiecare câte cincizeci de sicli de argint. Împăratul Asiriei s-a întors înapoi și nu s-a oprit atunci în ţară. 21Celelalte fapte ale lui Menahem și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel? 22Menahem a adormit cu părinţii săi. Și în locul lui a domnit fiul său Pecahia.
Pecahia împăratul lui Israel
23În al cincizecilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Pecahia, fiul lui Menahem. A domnit doi ani. 24El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 25Pecah, fiul lui Remalia, slujbașul lui, a uneltit împotriva lui; l-a lovit la Samaria, în palatul casei împăratului, ca și pe Argob și Arie; avea cu el cincizeci de oameni dintre fiii galaadiţilor. A omorât astfel pe Pecahia și a domnit în locul lui. 26Celelalte fapte ale lui Pecahia și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.
Pecah împăratul lui Israel
27În al cincizeci și doilea an al lui Azaria, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel la Samaria Pecah#Is. 7:1., fiul lui Remalia. A domnit douăzeci de ani. 28El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. 29Pe vremea lui Pecah, împăratul lui Israel, a venit#1 Cron. 5:26. Is. 9:1. Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, și a luat Iionul#1 Împ. 15:20., Abel-Bet-Maaca, Ianoahul, Chedeșul, Haţorul, Galaadul și Galileea, toată ţara lui Neftali, și pe locuitori i-a dus în prinsoare în Asiria. 30Osea, fiul lui Ela, a făcut o uneltire împotriva lui Pecah, fiul lui Remalia, l-a lovit și l-a omorât și a domnit#Cap. 17:1. Osea 10:3,7,15. el în locul lui, în al douăzecilea an al lui Iotam, fiul lui Ozia. 31Celelalte fapte ale lui Pecah și tot ce a făcut el sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.
Iotam împăratul lui Iuda
32În al doilea an al lui Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, a început să domnească Iotam#2 Cron. 27:1., fiul lui Ozia, împăratul lui Iuda. 33Avea douăzeci și cinci de ani când a ajuns împărat și a domnit șaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ierușa, fata lui Ţadoc. 34El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului; a lucrat întocmai#Vers. 3. ca tatăl său Ozia. 35Numai#Vers. 4. că înălţimile nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălţimi. Iotam a zidit poarta#2 Cron. 27:3. cea mai înaltă a Casei Domnului. 36Celelalte fapte ale lui Iotam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? 37În vremea aceea, Domnul a început să trimită împotriva lui Iuda pe Reţin#Cap. 16:5. Is. 7:1., împăratul Siriei, și pe Pecah#Vers. 27., fiul lui Remalia. 38Iotam a adormit cu părinţii săi și a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său Ahaz.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu