1 Tesaloniceni 2
VDC

1 Tesaloniceni 2

2
1Voi#Cap. 1:5,9. înșivă știţi, fraţilor, că venirea noastră la voi n-a fost zadarnică. 2După ce am suferit și am fost batjocoriţi în Filipi#Fapte 16:22., cum știţi, am#Cap. 1:5. venit plini de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim#Fapte 17:2. Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor#Filip. 1:30. Col. 2:1. lupte. 3Căci#2 Cor. 7:2. Vers. 5. 2 Pet. 1:16. propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăţie, nici pe viclenie. 4Ci, fiindcă#1 Cor. 7:25. 1 Tim. 1:11,12. Dumnezeu ne-a găsit vrednici să#1 Cor. 9:17. Gal. 2:7. Tit 1:3. ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem#Gal. 1:10. nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care#Prov. 17:3. Rom. 8:27. ne cercetează inima. 5În adevăr, cum bine știţi, niciodată n-am#Fapte 20:33. 2 Cor. 2:17; 4:2; 7:2; 12:17. întrebuinţat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei: martor este Dumnezeu#Rom. 1:9.. 6N-am#Ioan 5:41,44; 12:43. 1 Tim. 5:17. căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deși, ca apostoli#1 Cor. 9:4,6,12,18. 2 Cor. 10:1,2,10,11; 13:10. 2 Tes. 3:9. Filim. 8,9. 2 Cor. 11:9; 12:13,14. 2 Tes. 3:8. ai lui Hristos, am fi putut să cerem cinste. 7Dimpotrivă#1 Cor. 9:1,2,5., ne-am arătat blânzi#1 Cor. 2:3; 9:22. 2 Cor. 13:4. 2 Tim. 2:24. în mijlocul vostru, ca o doică ce-și crește cu drag copiii. 8Astfel, în dragostea noastră fierbinte pentru voi, eram gata să vă dăm#Rom. 1:11; 15:29. nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viaţa#2 Cor. 12:15. noastră, atât de scumpi ne ajunseserăţi. 9Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala și munca noastră. Cum lucram zi#Fapte 20:34. 1 Cor. 4:12. 2 Cor. 11:9. 2 Tes. 3:8. și noapte ca#2 Cor. 12:13,14. să nu fim sarcină niciunuia din voi și vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu. 10Voi#Cap. 1:5. sunteţi martori și Dumnezeu, de asemenea, că#2 Cor. 7:2. 2 Tes. 3:7. am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană faţă de voi, care credeţi. 11Știţi iarăși că am fost pentru fiecare din voi ca un tată cu copiii lui: vă sfătuiam, vă mângâiam și vă adeveream 12#Efes. 4:1. Filip. 1:27. Col. 1:10. Cap. 4:1. vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care#1 Cor. 1:9. Cap. 5:24. 2 Tes. 2:14. 2 Tim. 1:9. vă cheamă la Împărăţia și slava Sa. 13De aceea mulţumim fără încetare#Cap. 1:3. lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-aţi primit nu#Mat. 10:40. Gal. 4:14. 2 Pet. 3:2. ca pe cuvântul oamenilor, ci, așa cum și este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează și în voi care credeţi. 14Căci, fraţilor, voi aţi călcat pe urmele Bisericilor#Gal. 1:22. lui Dumnezeu care sunt în Hristos Isus, în Iudeea; pentru că și voi aţi suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași#Fapte 17:5,13. rele pe care le-au suferit ele din partea#Evr. 10:33,34. iudeilor. 15Iudeii#Fapte 2:23; 3:15; 5:30; 7:52. aceștia au omorât pe Domnul Isus și pe proroci#Mat. 5:12; 23:34,37. Luca 13:33,34. Fapte 7:52., pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și#Est. 3:8. sunt vrăjmași tuturor oamenilor, 16căci#Luca 11:52. Fapte 13:50; 14:5,19; 17:5,13; 18:12; 19:9; 22:21,22. ne opresc să vorbim neamurilor ca#Gen. 15:16. să fie mântuite. Astfel, ei totdeauna pun vârf păcatelor lor. Dar, la urmă, i-a#Mat. 23:32; 24:6,14. ajuns mânia lui Dumnezeu! 17Noi, fraţilor, după ce am fost despărţiţi câtăva vreme de voi, cu faţa#1 Cor. 5:3. Col. 2:5., dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorinţa să vă vedem#Cap. 3:10.. 18Astfel, o dată și chiar de două ori, am voit (eu, Pavel, cel puţin) să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satana#Rom. 1:13; 15:22.. 19Căci cine#2 Cor. 1:14. Filip. 2:16; 4:1. este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa#Prov. 16:31. noastră de slavă? Nu sunteţi voi înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la#1 Cor. 15:23. Cap. 3:13. Apoc. 1:7; 22:12. venirea Lui? 20Da, voi sunteţi slava și bucuria noastră.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016

Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu