Genese 1
CIMB

Genese 1

1
PENE I - 1
Te anga ra te Atua i te rangi, ma te enua; e kua anga oki i te apinga roarai i nga rā e ono ra.
1 # 1:1 Ou i te Mesia 4004. # 1:1 Ko teia akairo † - kua riro ia i roto i te katoaanga o te Koreromotu Taito ei akaata i au numero tei riro i te akakite i te upoko tuatua - Ou i te Mesia. I #Ioa 1:1,2; Ebe 1:10MUATANGANA ra, kua #Sala 8:3; 33:6; 136:5; 146:6; Isa 44:24; Iere 10:12; 51:15; Zeka 12:1; Anga 14:15; 17:24; Kolo 1:16,17; Ebe 11:3; Apo 4:11; 10:6anga iora te Atua i te rangi e te enua.
2Te vai utonga kore ua te enua, kare e marikonga; e te poiri oki ki rungao i te moana. Kua akakoukou iora te #Sala 33:6; Isa 40:13,14Vaerua o te Atua ki rungao i te kiriātai.
3 # Sala 33:9 Kua tuatua iora te Atua, #2 Kori 4:6Ei mārama; kua mārama iora. 4Akara akera te Atua i te mārama, e te meitaki ra: e kua akataka iora te Atua i te mārama e te poiri. 5E tapa iora te Atua i te mārama, #Sala 74:16; 104:20E ao; e tapa iora aia i te poiri, E po. E aiai iora, e ao akera, ko te rā tai ïa.
6Kua tuatua iora te Atua, #Iobu 37:18; Sala 136:5; Iere 10:12; 51:15Ei reva i rotopu i te vai, e na te reira e vee i te vai e te vai. 7Kua anga iora oki te Atua i taua reva ra, #Mase 8:28vee atura i te vai i raro ake i taua reva ra, #Sala 148:4e te vai i rungao i taua reva ra; e koia tika atura. 8E tapa iora te Atua i taua reva ra, E rangi. E aiai iora, e ao akera, ko te rā rua ïa.
9Kua tuatua iora te Atua, #Iobu 26:10; 38:8; Sala 33:7; 95:5; 104:9; 136:6; Mase 8:29; Iere 5:22; 2 Pete 3:5Kia uipa te vai i raro ake i te rangi ki te ngai okotai, kia kitea te one marō; e koia tika atura. 10Tapa iora te Atua i te one marō ra, E enua; e taua vai i uipa ra tapa iora aia, E tai: akara akera te Atu i te reira, e te meitaki ra.
11Kua tuatua iora te Atua, #Ebe 6:7Kia akatupu mai te enua i te ngangaere, e te rakau rikiriki e ua, e te rakau mamaata #Luka 6:44e ua ra, tei roto ia ratou uaorai to ratou ua, i to ratou tu, ki runga i te enua nei; e koia tika atura. 12Kua akatupu akera oki te enua i te ngangaere, e te rakau rikiriki e ua, i to ratou tu, e te rakau mamaata e ua, tei roto ia ratou uaorai to ratou ua, i to ratou tu: akara akera te Atua i te reira, e te meitaki ra. 13E aiai iora, e ao akera, ko te rā toru ïa.
14Kua tuatua iora te Atua, #Deu 4:19; Sala 74:16; 136:7Ei turama to roto i te reva i te rangi ra, ei akataka i te ao e te po; e ei akairo oki, e no te au #Sala 74:17; 104:19tuatau, e no te au rā, e no te au mataiti: 15E ei turama to roto i te reva i te rangi ra, ei akamārama i te enua nei; e koia tika atura. 16#Sala 136:7,8,9; 148:3,5Kua anga iora te Atua i nga turama mamaata e rua ra; ko te turama maata ra, ei tutara i te ao, #Sala 8:3e te turama iti, ei tutara i te po; e te au #Iobu 38:7etu katoa. 17E kua tuku iora te Atua i te reira ki roto i te reva i te rangi ra, ei akamārama i te enua nei; 18#Iere 31:35Ei tutara i te po e te ao, e ei akataka i te mārama e te poiri: akara akera te Atua i te reira, e te meitaki ra. 19E aiai iora, e ao akera, ko te rā a ïa.
20Kua tuatua iora te Atua, Kia maata te au mea ora totoro aere ua ki raro i te moana, e te au manu kia rere ki runga ake i te enua, ki roto i te reva i te rangi nei. 21#Gene 6:20; 7:14; 8:9; Sala 104:26Anga iora oki te Atua i te au ika mamaata ra, e te au mea ora katoa o te moana e totoro aere ua e manganui, i to ratou tu; e te au manu peau katoa i to ratou tu: akara akera te Atua i te reira, e te meitaki ra. 22E kua akameitaki atura te Atua ia ratou, na ko atura, #Gene 8:17Kia anau, e kia maata, e kia ki te moana ra o te tai ia kotou; e kia maata oki te manu ki rungao i te enua nei. 23E aiai iora, e ao akera, ko te rā rima ïa.
24Kua tuatua iora te Atua, Kia akatupu mai te enua i te au mea ora i to ratou tu, te au puaka, e te au mea totoro, e te au manu vaevae ā o te enua i to ratou tu; e koia tika atura. 25Anga iora oki te Atua i te au manu vaevae ā o te enua i to ratou tu, e te au puaka i to ratou tu, e te au mea totoro katoa ki raro i te one i to ratou tu: akara akera te Atua i te reira, e te meitaki ra.
26Kua tuatua iora te Atua, #Gene 5:1; 9:6; Sala 100:3; Kohe 7:29; Anga 17:26; 28:29; 1 Kori 11:7; Ephe 4:24; Kolo 3:10; Iako 3:9E anga tatou i te tangata i to tatou uaorai tu, kia aite ki to tatou uaorai tu: e kia mana ratou ki rungao i te au ika o te tai, #Gene 9:2; Sala 8:6e ki rungao i te au manu o te reva, e ki rungao i te au puaka, e ki rungao i te enua katoa nei, e ki rungao i te au mea totoro katoa ra, e totoro aere ua i te enua nei. 27Kua anga iora oki te Atua i te tangata i tona uaorai tu; i anga aia iaia #1 Kori 11:7i te tu o te Atua ra; i anga aia ia raua #Gene 5:2; Mala 2:15; Mata 19:4; Mare 10:6 ko te tane e te vaine. 28E kua akameitaki atura te Atua ia raua, e kua tuatua maira te Atua kia raua, #Gene 9:1,7; Levi 26:9; Sala 127:3; 128:3-4Kia anau korua, e kia maata roa, e e akaki i te enua nei, e e akavi; e kia mana korua ki rungao i te au ika o te tai, e ki rungao i te au manu o te reva, e ki rungao i te au mea ora katoa e totoro aere ua ki rungao i te enua nei.
29Kua tuatua iora te Atua, I na, te oronga atu nei au na kotou, i te rakau rikiriki katoa e ua ki runga i te enua katoa nei, e te au rakau mamaata ravarai e ua ra, tei roto iaia uaorai tona ua; #Gene 9:3; Iobu 36:31; Sala 104:14,15; 136:25; 146:7ei kai ïa na kotou. 30#Sala 145:15,16; 147:9E na te au puaka katoa o te enua nei, e na te #Iobu 38:41au manu katoa o te reva, e na te au mea ora katoa e totoro aere ua ki runga i te enua nei; na ratou te au rakau rikiriki mata ravarai ei kai; e koia tika atura. 31#Sala 104:24; 1 Timo 4:4Akara akera te Atua i te au mea katoa tana i anga, e i na, te meitaki roa ra. E aiai iora, e ao akera, ko te rā ono ïa.

The Holy Bible in Cook Islands Maori, Reprinted from the edition of 1888 © United Bible Societies, 1972.

Learn More About Bibilia Tapu