ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:9

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:9 TR1894

ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Share

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:9

Share