ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:8

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:8 TR1894

Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Share

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:8

Share