ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:6

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:6 TR1894

μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ’ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Share

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:6

Share