رومیان 3:23-24

رومیان 3:23-24 TPV

همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند. امّا با فیض خدا، همه به وساطت عیسی مسیح كه آنان را آزاد می‌سازد، ‌به طور رایگان، نیک محسوب می‌شوند.
TPV: مژده برای عصر جدید
Share

رومیان 3:23-24

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.