มัทธิว 23:4

มัทธิว 23:4 THSV11

เพราะพวกเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่าของมนุษย์ แต่ส่วนพวกเขาเองไม่ยอมแม้แต่จะใช้สักนิ้วเดียวไปยก
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share