ยอห์น 5:41

ยอห์น 5:41 THSV11

เราไม่ยอมรับเกียรติจากมนุษย์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share