กาลาเทีย 5:13

กาลาเทีย 5:13 THSV11

พี่น้องทั้งหลาย เพราะว่าท่านถูกเรียกให้มีเสรีภาพ ขอแต่เพียงอย่าถือโอกาสใช้เสรีภาพเพื่อทำตามเนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share