ปัญญาจารย์ 12:9

ปัญญาจารย์ 12:9 THSV11

นอกจากท่านเป็นคนมีปัญญาแล้ว ปัญญาจารย์ยังสอนความรู้ให้ประชาชนอีกด้วย เออ ท่านพิเคราะห์ ท่านค้นคว้า และท่านเรียบเรียงสุภาษิตไว้มากมาย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share