ปัญญาจารย์ 12:12

ปัญญาจารย์ 12:12 THSV11

และยิ่งกว่านั้นอีก บุตรชายของข้าพเจ้าเอ๋ย จงรับคำตักเตือนเถิด ซึ่งจะทำหนังสือมากก็ไม่มีสิ้นสุด และเรียนมากก็เหนื่อยเนื้อหนัง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share