ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:28

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:28 TGV

Γι’ αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του, και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο.
TGV: Η Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)
Share