Malakai 4
GJNB

Malakai 4

4
Enyɛnpe Ebɔrɛ be demujiachɛ na be asheŋ
1Enyɛnpetale na yɛ: “Kachako bee ba nɛ basa nɛ b kpeŋ nɛ belubiworapoana kikɛ e chɔɔ fanɛ atuweklaŋ. Kumo be kachɛ na baaŋ chɔɔ m mur cheche nɛ bumo be kusɔ kama maaŋ ka. 2Ama menyi bekama nɛ men yirda ma na bre, ma kumɔlga na beeŋ ba menyi so fanɛ kananɛ epeŋi bee nyaŋɛ a sa basa alenfia na. Menyeeŋ nya men be amu nɛ men be ŋgbene malɛ e fuli menyi fanɛ b ka fiŋi kuluu nɛ anabi lar a tɛto a yɔ keji to na. 3Kachɛ nɛ meeŋ ba ji asheŋ nɛ amo be ekpa so na, menyeeŋ pɔɔ belubiworapoana so nɛ b ki fanɛ menyi be aya to be shishɛr. Ma Enyɛnpetale na e malga na.
4Men baa nyiŋi men nananyɛn ma kayɛrbi Mosis be keŋini na, nɛ mbra nɛ n ta n sa mo ashi kebeegboŋ nɛ baa tre Sainai na so fanɛ e ta n sa Israɛl be basa kikɛ nɛ b bɛ amo so na.
5Ama pɔɛŋ nɛ ma Enyɛnpe Ebɔrɛ be kachɛ lubi nɛ k beeŋ shin nɛ kufu nɛ kechicha chicha e pɛ basa na e ba, meeŋ shuŋi anebi Elaija menyi kutɔ. 6E beeŋ naŋ ba shin nɛ bekurgepo nɛ bumo be mbia e wora ebel saŋɛ na so nɛ ŋ kaŋ ba, maaŋ mur menyi be efuli na.”

© 2015 GILLBT Ghana Institute of Linguistics, Literacy and Bible Translation

Learn More About EBƆRƐ BE KAWƆL