MEZMURLAR 132
TCL02
132
132. Mezmur
(2Ta.6:41-42)
Hac ilahisi
1-2Ya RAB, Davut'un hatırı için,
Çektiği bütün zorlukları,
Sana nasıl ant içtiğini,
Yakup'un güçlü Tanrısı'na adak adadığını anımsa:
3“Evime gitmeyeceğim,
Yatağıma uzanmayacağım,
4Gözlerime uyku girmeyecek,
Göz kapaklarım kapanmayacak,
5 RAB'be bir yer,
Yakup'un güçlü Tanrısı'na bir konut buluncaya dek.”
6 # 2Ta.6:41-42 Antlaşma Sandığı'nın* Efrata'da olduğunu duyduk,
Onu Yaar kırlarında bulduk.
7RAB'bin konutuna gidelim,
Ayağının taburesi önünde tapınalım” dedik.
8Çık, ya RAB, yaşayacağın yere,
Gücünü simgeleyen sandıkla birlikte.
9Kâhinlerin doğruluğu kuşansın,
Sadık kulların sevinç çığlıkları atsın.
10Kulun Davut'un hatırı için,
Meshettiğin krala yüz çevirme.
11 # 2Sa.7:12-13; 1Ta.17:11-12; Mez.89:3-4; Elç.2:30 RAB Davut'a kesin ant içti,
Andından dönmez:
“Senin soyundan birini tahtına oturtacağım.
12Eğer oğulların antlaşmama,
Vereceğim öğütlere uyarlarsa,
Onların oğulları da sonsuza dek
Senin tahtına oturacak.”
13Çünkü RAB Siyon'u seçti,
Onu konut edinmek istedi.
14“Sonsuza dek yaşayacağım yer budur” dedi,
“Burada oturacağım, çünkü bunu kendim istedim.
15Çok bereketli kılacağım erzağını,
Yiyecekle doyuracağım yoksullarını.
16Kurtuluşla donatacağım kâhinlerini;
Hep sevinç ezgileri söyleyecek sadık kulları.
17 # 1Kr.11:36; 15:4; 2Kr.8:19; 2Ta.21:7 Burada Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım,
Meshettiğim kralın soyunu
Işık olarak sürdüreceğim.
18Düşmanlarını utanca bürüyeceğim,
Ama onun başındaki taç parıldayacak.”

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Learn More About Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008