MEZMURLAR 105
TCL02
105
105. Mezmur
(1Ta.16:8-22)
1 # 1Ta.16:8; Yşa.12:4 RAB'be şükredin, O'nu adıyla çağırın,
Halklara duyurun yaptıklarını!
2O'nu ezgilerle, ilahilerle övün,
Bütün harikalarını anlatın!
3Kutsal adıyla övünün,
Sevinsin RAB'be yönelenler!
4 RAB'be ve O'nun gücüne bakın,
Durmadan O'nun yüzünü arayın!
5-6Ey sizler, kulu İbrahim'in soyu,
Seçtiği Yakupoğulları,
O'nun yaptığı harikaları,
Olağanüstü işlerini
Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!
7Tanrımız RAB O'dur,
Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.
8-9 # Yar.12:7; 17:8 #Yar.26:3O antlaşmasını,
Bin kuşak için verdiği sözü,
İbrahim'le yaptığı antlaşmayı,
İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.
10-11 # Yar.28:13 “Hakkınıza düşen mülk olarak
Kenan ülkesini size vereceğim” diyerek,
Bunu Yakup için bir kural,
İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.
12O zaman bir avuç insandılar,
Sayıca az ve ülkeye yabancıydılar.
13Bir ulustan öbürüne,
Bir ülkeden ötekine dolaşıp durdular.
14 # Yar.20:3-7 RAB kimsenin onları ezmesine izin vermedi,
Onlar için kralları bile payladı:
15Meshettiklerime dokunmayın,
Peygamberlerime kötülük etmeyin!” dedi.
16 # Yar.41:53-57 Ülkeye kıtlık gönderdi,
Bütün yiyeceklerini yok etti.
17 # Yar.37:28; 45:5 Önlerinden bir adam göndermişti,
Köle olarak satılan Yusuf'tu bu.
18 # Yar.39:20–40:23 Zincir vurup incittiler ayaklarını,
Demir halka geçirdiler boynuna,
19Söyledikleri gerçekleşinceye dek,
RAB'bin sözü onu sınadı.
20 # Yar.41:14 Kral adam gönderip Yusuf'u salıverdi,
Halklara egemen olan onu özgür kıldı.
21 # Yar.41:39-41 Onu kendi sarayının efendisi,
Bütün varlığının sorumlusu yaptı;
22Önderlerini istediği gibi eğitsin,
İleri gelenlerine akıl versin diye.
23 # Yar.46:6 #Yar.47:11 O zaman İsrail Mısır'a gitti,
Yakup Ham ülkesine yerleşti.
24 # Çık.1:7-14 RAB halkını alabildiğine çoğalttı,
Düşmanlarından sayıca artırdı onları.
25Sonunda tutumunu değiştirdi düşmanlarının:
Halkından tiksindiler,
Kullarına kurnazca davrandılar.
26 # Çık.3:1–4:17 Kulu Musa'yı,
Seçtiği Harun'u gönderdi aralarına.
27Onlar gösterdiler RAB'bin belirtilerini,
Ham ülkesinde şaşılası işlerini.
28 # Çık.10:21-23 Karanlık gönderip ülkeyi karanlığa bürüdü RAB,
Çünkü Mısırlılar O'nun sözlerine karşı gelmişti.
29 # Çık.7:17-21 Kana çevirdi sularını,
Öldürdü balıklarını.
30 # Çık.8:1-6 Ülkede kurbağalar kaynaştı
Krallarının odalarına kadar.
31 # Çık.8:20-24 #Çık.8:16-17 RAB buyurunca sinek sürüleri,
Sivrisinekler üşüştü ülkenin her yanına.
32 # Çık.9:22-25 Dolu yağdırdı yağmur yerine,
Şimşekler çaktırdı ülkelerinde.
33Bağlarını, incir ağaçlarını vurdu,
Parçaladı ülkenin ağaçlarını.
34 # Çık.10:12-15 O buyurunca çekirgeler,
Sayısız yavrular kaynadı.
35Ülkenin bütün bitkilerini yediler,
Toprağın ürününü yiyip bitirdiler.
36 # Çık.12:29 RAB ülkede ilk doğanların hepsini,
İlk çocuklarını öldürdü.
37 # Çık.12:33-36 İsrailliler'i ülkeden altın ve gümüşle çıkardı,
Oymaklarından tek kişi bile tökezlemedi.
38Onlar gidince Mısır sevindi,
Çünkü İsrail korkusu çökmüştü Mısır'ın üzerine.
39 # Çık.13:21-22 RAB bulutu bir örtü gibi yaydı üzerlerine,
Gece ateş verdi yollarını aydınlatsın diye.
40 # Çık.16:2-15 İstediler, bıldırcın gönderdi,
Göksel ekmekle doyurdu karınlarını.
41 # Çık.17:1-7; Say.20:2-13 Kayayı yardı, sular fışkırdı,
Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı.
42Çünkü kutsal sözünü,
Kulu İbrahim'e verdiği sözü anımsadı.
43Halkını sevinç içinde,
Seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı.
44 # Yşu.11:16-23 Ulusların topraklarını verdi onlara.
Halkların emeğini miras aldılar;
45Kurallarını yerine getirsinler,
Yasalarına uysunlar diye.
RAB'be övgüler sunun!

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Learn More About Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008