SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ 15
TCL02
15
1Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır,
Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir.
2Bilgenin dili bilgiyi iyi kullanır,
Akılsızın ağzındansa ahmaklık akar.
3 RAB'bin gözü her yerde olanı görür,
Kötüleri de iyileri de gözler.
4Okşayıcı dil yaşam verir#15:4 “Yaşam verir”: İbranice “Yaşam ağacı”.,
Çarpık dilse ruhu yaralar.
5Ahmak babasının uyarılarını küçümser,
İhtiyatlı kişi azara kulak verir.
6Doğru kişinin evi büyük hazine gibidir,
Kötünün geliriyse sıkıntı kaynağıdır.
7Bilgelerin dudakları bilgi yayar,
Ama akılsızların yüreği öyle değildir.
8 RAB kötülerin kurbanından iğrenir,
Ama doğruların duası O'nu hoşnut eder.
9 RAB kötü kişinin yolundan iğrenir,
Doğruluğun ardından gideni sever.
10Yoldan sapan şiddetle cezalandırılır
Ve azarlanmaktan nefret eden ölüme gider.
11 RAB, ölüm ve yıkım diyarında olup biteni bilir,
Nerde kaldı ki insanın yüreği!
12Alaycı kişi azarlanmaktan hoşlanmaz,
Bilgelere gidip danışmaz.
13Mutlu yürek yüzü neşelendirir,
Acılı yürek ruhu ezer.
14Akıllı yürek bilgi arar,
Akılsızın ağzıysa ahmaklıkla beslenir.
15Mazlumun bütün günleri sıkıntı doludur,
Mutlu bir yürekse sahibine sürekli ziyafettir.
16Yoksul olup RAB'den korkmak,
Zengin olup kaygı içinde yaşamaktan yeğdir.
17Sevgi dolu bir ortamdaki sebze yemeği,
Nefret dolu bir ortamdaki besili danadan yeğdir.
18Huysuz kişi çekişme yaratır,
Sabırlı kişi kavgayı yatıştırır.
19Tembelin yolu dikenli çit gibidir,
Doğrunun yoluysa ana caddeye benzer.
20Bilge çocuk babasını sevindirir,
Akılsız çocuksa annesini küçümser.
21Sağduyudan yoksun kişi ahmaklığıyla sevinir,
Ama akıllı insan dürüst bir yaşam sürer.
22Karşılıklı danışılmazsa tasarılar boşa çıkar,
Danışmanların çokluğuyla başarıya ulaşılır.
23Uygun yanıt sahibini mutlu eder,
Yerinde söylenen söz ne güzeldir!
24Sağduyulu kişi yukarıya, yaşama giden yoldadır,
Bu da ölüler diyarına inmesini önler.
25 RAB kibirlinin evini yıkar,
Dul kadının sınırını korur.
26 RAB kötünün tasarılarından iğrenir,
Temiz düşüncelerden hoşnut kalır#15:26 “Temiz düşüncelerden hoşnut kalır” ya da “Tatlı sözler temizdir”..
27Kazanca düşkün kişi kendi evine sıkıntı verir,
Rüşvetten nefret edense rahat yaşar.
28Doğru kişinin aklı yanıtını iyi tartar,
Kötünün ağzı kötülük saçar.
29 RAB kötülerden uzak durur,
Oysa doğruların duasını duyar.
30Gülen gözler yüreği sevindirir,
İyi haber bedeni ferahlatır.
31Yaşam veren uyarıları dinleyen,
Bilgeler arasında konaklar.
32Terbiyeden kaçan kendine zarar verir,
Azara kulak verense sağduyu kazanır.
33 RAB korkusu bilgelik öğretir,
Alçakgönüllülük de onurun önkoşuludur.

Kutsal Kitap © The Bible Society in Turkey (Kitabı Mukaddes Şirketi), The Translation Trust / Yeni Yaşam Yayınları 2001, 2008

Learn More About Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008