JOZUA 10:13

JOZUA 10:13 SV-RJ

En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag.
SV-RJ: Statenvertaling Jongbloed-editie
Share