Nhã Ca 2:9

Nhã Ca 2:9 KTHD

Người yêu em như linh dương thoăn thoắt hay như nai tơ đực lẹ làng. Kìa, chàng đã đến đứng sau bức vách, đang nhìn qua cửa sổ, đang ngó chăm vào phòng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share