Nhã Ca 2:15

Nhã Ca 2:15 KTHD

Hãy bắt tất cả chồn, những con chồn nhỏ kia, trước khi chúng phá hoại vườn nho tình yêu, vì vườn nho đang trong mùa nở rộ!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share