Nhã Ca 1:11

Nhã Ca 1:11 KTHD

Chúng tôi sẽ làm cho em hoa tai bằng vàng và chuỗi hạt nạm bạc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share