Rô-ma 7:3

Rô-ma 7:3 KTHD

Nếu lấy người khác khi chồng còn sống, là phạm tội ngoại tình. Nhưng khi chồng chết, nàng có quyền lấy chồng khác và luật pháp không còn ràng buộc hay lên án.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share