Rô-ma 7:2

Rô-ma 7:2 KTHD

Ví dụ người phụ nữ có chồng, luật pháp ràng buộc nàng với chồng suốt thời gian chồng còn sống. Nhưng sau khi chồng chết, theo luật pháp nàng không còn bị ràng buộc với chồng nữa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share