YouVersion Logo
Search Icon

Rô-ma 10

10
1Thưa anh chị em, lòng tôi hằng ao ước và tôi luôn cầu xin Đức Chúa Trời cứu người Ít-ra-ên. 2Tôi xin xác nhận, tuy họ có nhiệt tâm với Đức Chúa Trời, nhưng nhiệt tâm đó dựa trên hiểu biết sai lầm. 3Họ không biết rằng đường lối Đức Chúa Trời khiến con người công chính với chính Ngài, lại cố gắng lập con đường riêng để đạt công chính với Đức Chúa Trời bởi cố gắng tuân giữ luật pháp. 4Vì Chúa Cứu Thế đã xuống đời để chấm dứt thời kỳ luật pháp, từ đây ai tin nhận Ngài, đều được kể là công chính với Đức Chúa Trời.
Sự Cứu Rỗi cho Mọi Người
5Vì Môi-se đã viết về sự công chính với Đức Chúa Trời do kinh luật là người làm theo tất cả đòi hỏi của luật pháp.#10:5 Xem Lê 18:5 6Nhưng sự công chính với Đức Chúa Trời do đức tin nói rằng: “Đừng nói trong lòng con rằng: ‘Ai sẽ lên trời’#10:6 Phục 30:12 (ngụ ý đem Chúa Cứu Thế xuống). 7Cũng đừng nói rằng: ‘Ai sẽ xuống nơi cõi chết’#10:7 Phục 30:13 (ngụ ý rước Chúa Cứu Thế lên).” 8Bởi vì, có lời nói:
“Đạo rất gần con;
Đạo ở ngay trong miệng và trong lòng con.”#10:8 Phục 30:14
Đó là Đạo đức tin chúng tôi hằng công bố. 9Nếu miệng anh chị em xưng nhận Giê-xu là Chúa, và lòng anh chị em tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại thì anh chị em được cứu rỗi. 10Vì do lòng tin, anh chị em được kể là người công chính, và do miệng xưng nhận Ngài, anh chị em được cứu rỗi. 11Như Thánh Kinh cho chúng ta biết: “Ai tin Ngài sẽ không thất vọng.”#10:11 Ysai 28:16 12Không phân biệt người Do Thái hay Dân Ngoại. Vì họ có chung một Chúa. Chúa giáng phúc dồi dào cho người cầu xin Ngài. 13Vì “mọi người kêu cầu Danh Chúa Hằng Hữu đều được cứu rỗi.”#10:13 Giôên 2:32
14Nhưng nếu họ chưa tin Chúa thì kêu cầu Ngài sao được? Nếu chưa nghe nói về Ngài, làm sao biết mà tin? Nếu không có người truyền giảng thì nghe cách nào? 15Nếu không được sai phái thì ai đi truyền giảng? Nên Thánh Kinh ghi nhận: “Bàn chân người đi truyền giảng Phúc Âm thật xinh đẹp biết bao!”#10:15 Ysai 52:7
16Tuy nhiên, chẳng phải mọi người nghe Phúc Âm đều tin nhận, như Tiên tri Y-sai đã nói: “Thưa Chúa Hằng Hữu, ai chịu tin lời giảng của chúng con?”#10:16 Ysai 53:1 17Cho nên, người ta tin Chúa nhờ nghe giảng và họ nghe khi Phúc Âm của Chúa Cứu Thế được công bố. 18Nhưng tôi hỏi, có phải người Ít-ra-ên thật chưa nghe sứ điệp của Chúa? Thưa, họ nghe rồi, như Thánh Kinh viết:
“Đạo Chúa được công bố khắp nơi,
truyền đến mọi dân tộc khắp đất.”#10:18 Thi 19:4
19Tôi hỏi tiếp, chẳng lẽ người Ít-ra-ên chưa hiểu biết sao? Họ đã biết, vì ngay trong thời Môi-se, Đức Chúa Trời đã phán:
“Ta sẽ làm cho họ ghen tức với những người không đáng gọi là dân tộc
Họ sẽ giận dữ vì Dân Ngoại dại dột, kém cỏi.”#10:19 Phục 32:21
20Sau đó, Y-sai cũng đã quả quyết:
“Người chẳng tìm kiếm thì sẽ gặp được Ta,
Ta đã tỏ mình cho người chẳng cần hỏi Ta.”#10:20 Ysai 65:1
21Còn về người Ít-ra-ên, Đức Chúa Trời phán:
“Suốt ngày Chúa vẫn đưa tay chờ đợi họ
nhưng họ là dân tộc phản nghịch và ngoan cố.”#10:21 Ysai 65:2

Currently Selected:

Rô-ma 10: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy