YouVersion Logo
Search Icon

Khải Huyền 19

19
Bài Ca Chiến Thắng trên Trời
1Sau đó, tôi nghe có tiếng lớn như tiếng của vô số người trên trời tung hô:
“Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!#19:1 Nt Ha-lê-lu-gia
Sự cứu rỗi, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta.
2Việc xét xử của Ngài thật công minh và chân chính.
Ngài đã xử phạt tên đại dâm phụ
từng làm bại hoại thế gian,
Ngài đã báo ứng nó vì máu của các đầy tớ Ngài.”
3Họ lại reo lên:
“Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!#19:3 Nt Ha-lê-lu-gia
Khói thiêu đốt nó bốc lên mãi mãi vô tận!”
4Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật quỳ xuống thờ lạy Đức Chúa Trời đang ngồi trên ngai, và tung hô:
“A-men! Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!”#19:4 Nt Ha-lê-lu-gia
5Có tiếng từ ngai nói:
“Hãy chúc tôn Đức Chúa Trời chúng ta,
tất cả các đầy tớ của Ngài,
là những người kính sợ Ngài,
từ nhỏ đến lớn.”
6Tôi nghe có tiếng như tiếng của vô số người, như tiếng thác đổ hoặc sấm rền:
“Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu!#19:6 Nt Ha-lê-lu-gia
Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng Toàn Năng, đang ngự trị.
7Chúng ta hãy vui mừng, hoan hỉ,
và dâng vinh dự lên Ngài.
Vì lễ cưới của Chiên Con đã đến,
cô dâu đã sửa soạn sẵn sàng.
8Nàng mặc vải gai mịn, thanh sạch, rực rỡ”
(Vải gai mịn là việc làm công chính của các thánh đồ).
9Thiên sứ bảo tôi: “Hãy ghi điều này: Phước cho người được mời dự tiệc cưới Chiên Con.” Thiên sứ lại nói: “Đó là lời chân thật của Đức Chúa Trời.”
10Tôi phục dưới chân thiên sứ để thờ lạy, nhưng thiên sứ bảo tôi: “Đừng thờ lạy, vì tôi cũng là đầy tớ Đức Chúa Trời như ông và các anh chị em ông, là những người tin Chúa Giê-xu. Ông hãy thờ lạy Đức Chúa Trời! Mục đích của lời tiên tri là làm chứng về Chúa Giê-xu.”
Đấng Cưỡi Ngựa Trắng
11Tôi thấy bầu trời mở rộng, một con ngựa trắng xuất hiện. Đấng cưỡi ngựa tên là Thành Tín và Chân Thật, vì Ngài xét xử và tranh chiến theo lẽ công chính. 12Mắt Ngài sáng rực như ngọn lửa, đầu Ngài đội nhiều vương miện có ghi tên mà ngoài Ngài ra không ai biết được. 13Ngài mặc áo dài nhuộm máu; danh hiệu Ngài là “Lời Đức Chúa Trời.” 14Các đạo quân trên trời cưỡi ngựa trắng theo Ngài, mặc toàn vải gai mịn trắng tinh khiết. 15Một thanh gươm sắc bén ra từ miệng Ngài chiến thắng các nước, Ngài cai trị họ bằng một cây trượng sắt. Ngài sẽ dấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời Toàn Năng, như nước nho chảy từ máy ép rượu. 16Trên áo dài và trên đùi Ngài có ghi danh hiệu: Vua của các vua, Chúa của các chúa.
17Tôi lại thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời, lớn tiếng kêu gọi chim chóc bay giữa không trung: “Hãy tập họp để dự tiệc lớn của Đức Chúa Trời, 18để ăn thịt các vua, tướng lãnh, dũng sĩ, ngựa, và kỵ sĩ, thịt của mọi người tự do và nô lệ, lớn và nhỏ.”
19Tôi thấy con thú, các vua thế gian và quân đội của họ tập trung giao chiến với Đấng cưỡi ngựa và quân đội Ngài. 20Nhưng con thú bị bắt cùng với tiên tri giả, là kẻ đã thực hiện nhiều phép lạ trước mặt con thú, để lừa gạt những người mang dấu hiệu con thú và thờ lạy tượng nó. Cả hai đều bị bỏ sống vào hồ lửa và diêm sinh đang bốc cháy. 21Những kẻ còn lại đều bị giết bằng gươm từ miệng Đấng cưỡi ngựa. Chim chóc ăn thịt chúng no nê.

Currently Selected:

Khải Huyền 19: KTHD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy