Khải Huyền 15:5

Khải Huyền 15:5 KTHD

Sau đó, tôi thấy Nơi Chí thánh của Đền Thờ trên trời mở ra.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share