Thi Thiên 87
KTHD

Thi Thiên 87

87
Thi Thiên 87
Đặc Ân của Cư Dân Si-ôn
(Thơ của con cháu Cô-ra)
1Chúa Hằng Hữu xây nền móng Ngài
trên núi thánh.
2Chúa mến chuộng thành Si-ôn,
hơn bất cứ thành nào của Gia-cốp.
3Ôi thành trì của Đức Chúa Trời
vinh quang thành Chúa được đề cao!
4Ta sẽ nói đến Ra-háp và Ba-by-lôn là những nơi biết Ta—
Phi-li-tin, Ty-rơ, và ngay cả Ê-thi-ô-pi xa xôi.
Tất cả họ sẽ trở nên công dân của Giê-ru-sa-lem!
5Phải người ta sẽ nói về Si-ôn rằng:
“Người này người nọ sinh tại đó.”
Và Đấng Chí Cao sẽ ban phước cho thành này.
6Khi Chúa Hằng Hữu kiểm kê dân số, sẽ ghi rõ:
“Tất cả họ là công dân của Giê-ru-sa-lem.”
7Người ta sẽ thổi sáo và hát mừng:
“Các nguồn cảm hứng của ta xuất phát từ Giê-ru-sa-lem!”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.