YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 86

86
Thi Thiên 86
Lời Cầu Nguyện của Kẻ Khốn Cùng
(Bài cầu nguyện của Đa-vít)
1Lạy Chúa Hằng Hữu, xin nghiêng tai nghe lời con cầu nguyện;
xin cứu giúp con giữa cảnh cùng khốn.
2Xin bảo vệ mạng sống con, vì con được biệt riêng cho Chúa.
Xin Chúa giải cứu con, vì con phục vụ và tin cậy nơi Ngài.
3Lạy Chúa Hằng Hữu, xin thương xót con,
vì suốt ngày, con kêu cầu Chúa.
4Xin cho lòng con vui vẻ, lạy Chúa,
vì tâm hồn con vươn lên Chúa.
5Lạy Chúa, Ngài là thiện hảo và sẵn sàng tha thứ,
chan hòa nhân ái cho người cầu xin.
6Xin lắng tai, nghe con cầu nguyện, lạy Chúa Hằng Hữu;
xin lưu ý nghe tiếng con khẩn nài.
7Trong ngày gian khổ, con kêu cầu
và Chúa chắc chắn sẽ trả lời.
8Lạy Chúa, không có thần nào giống Chúa.
Chẳng ai làm nổi công việc Ngài.
9Tất cả dân tộc Chúa tạo dựng
sẽ đến quỳ lạy trước mặt Chúa;
và ca tụng tôn vinh Danh Ngài.
10Vì Chúa vĩ đại và làm những việc kỳ diệu.
Chỉ có Chúa là Đức Chúa Trời.
11Lạy Chúa Hằng Hữu, xin dạy con đường lối Chúa,
để con đi theo chân lý của Ngài!
Xin cho con tấm lòng trong sạch,
để con một lòng tôn kính Ngài.
12Lạy Chúa, Đức Chúa Trời con, con hết lòng cảm tạ Chúa.
Con xin tôn vinh Danh Ngài mãi mãi
13vì lòng nhân ái Chúa dành cho quá lớn.
Chúa đã cứu linh hồn con khỏi vực thẳm âm ty.
14Lạy Đức Chúa Trời, bọn kiêu ngạo nổi lên;
bọn hung bạo tìm kế giết con.
Họ chẳng cần đếm xỉa đến Chúa.#86:14 Nt chẳng để Chúa trước mặt họ
15Nhưng Ngài là Chúa,
là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót và làm ơn,
chậm nóng giận,
đầy lòng yêu thương và thành tín.
16Xin nhìn xuống và thương xót con.
Ban sức mạnh cho đầy tớ Chúa;
cứu giúp đứa con của tớ gái Ngài.
17Xin cho con dấu hiệu phước lành.
Để những ai ghét con sẽ hổ thẹn,
vì Ngài, ôi Chúa Hằng Hữu, đã giúp đỡ và an ủi con.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy