Thi Thiên 74:15

Thi Thiên 74:15 KTHD

Chúa chẻ núi, tạo dòng suối ngọt, khiến các sông chảy xiết phải khô cạn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share