Thi Thiên 36:1

Thi Thiên 36:1 KTHD

Một lời nói trong lòng tôi về tội lỗi của người ác rằng: Nó không để tâm đến việc kính sợ Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share