YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 3

3
Thi Thiên 3
Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng
(Thơ của Đa-vít khi đi trốn Áp-sa-lôm, con trai mình)
1Ôi Chúa Hằng Hữu, sao kẻ thù con vô số;
biết bao người nổi dậy chống con.
2Họ cầu mong rằng:
“Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ giải cứu nó!”
3Nhưng, lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài là khiên thuẫn chở che con,
Ngài là vinh quang con, Đấng cho con ngước đầu lên.
4Tôi lớn tiếng kêu cầu cùng Chúa Hằng Hữu,
Ngài đáp lời tôi từ núi thánh Ngài.
5Tôi nằm xuống và ngủ yên giấc,
rồi thức giấc trong an toàn,
vì Chúa Hằng Hữu đỡ nâng tôi.
6Tôi chẳng sợ sệt, kinh hoàng,
dù vạn người vây hãm chung quanh.
7Chúa Hằng Hữu ôi, xin xuất hiện!
Xin giải cứu tôi, lạy Đức Chúa Trời tôi!
Xin vả mặt đoàn quân thù nghịch!
Xin bẻ nanh vuốt phường ác gian!
8Chiến thắng đến từ Ngài, lạy Chúa Hằng Hữu.
Xin ban phước trên con dân Ngài.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy