Thi Thiên 21:6

Thi Thiên 21:6 KTHD

Ngài tặng người những ơn phước vĩnh hằng, cho người hân hoan bởi Ngài hiện diện.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share