Thi Thiên 21:12

Thi Thiên 21:12 KTHD

Chúa sẽ khiến họ quay lưng chạy trốn, khi thấy tay Chúa giương cung.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 21:12