Thi Thiên 16
KTHD

Thi Thiên 16

16
Thi Thiên 16
Tin Cậy và An Ninh trong Chúa
(Thơ của Đa-vít, theo điệu Mít-tam)
1Lạy Chúa, xin phù hộ con,
vì con trú ẩn trong Ngài.
2Con từng thưa với Chúa Hằng Hữu:
“Ngài là Chủ của con!
Bên ngoài Ngài con chẳng tìm được phước nơi nào khác.”
3Còn các người thánh trên đất,
họ là những bậc cao trọng mà tôi rất quý mến.
4Còn những người thờ phượng tà thần,
chỉ thấy phiền muộn gia tăng.
Con quyết không dâng lễ bằng máu cho tà thần
cũng không đọc tên chúng trên môi.
5Chúa Hằng Hữu là phần thưởng#16:5 Nt cái chén và cơ nghiệp của con.
Ngài bảo vệ phần thuộc về con.
6Phần đất Ngài ban cho con là nơi tốt đẹp.
Phải, cơ nghiệp con thật tuyệt vời.
7Con ca ngợi Chúa Hằng Hữu, Đấng khuyên bảo con;
Đêm đêm, lòng con hằng nhắc nhở.
8Con hằng để Chúa Hằng Hữu trước mặt con.
Con không nao sờn vì Ngài ở bên cạnh con.
9Vì thế lòng vui vẻ, hồn mừng rỡ.
Thân xác con nghỉ ngơi trong bình an.
10Vì Chúa không bỏ linh hồn con trong âm phủ
không để người thánh Ngài rữa nát.
11Chúa sẽ chỉ cho con, con đường sự sống,
trong sự hiện diện của Chúa, con tràn đầy niềm vui,
bên phải Ngài là sự hoan hỉ muôn đời.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại