Thi Thiên 109:30

Thi Thiên 109:30 KTHD

Con sẽ reo mừng cảm tạ Chúa Hằng Hữu, con sẽ ca tụng Ngài, giữa toàn dân
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share