Thi Thiên 105:40

Thi Thiên 105:40 KTHD

Khi họ cầu xin, Chúa cho chim cút đến, và ban ma-na từ trời cho họ no nê.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share