Thi Thiên 105:27

Thi Thiên 105:27 KTHD

Họ làm các phép lạ giữa Ai Cập, và các việc diệu kỳ trên lãnh thổ Cham.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share