YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 1

1
Quyển Thứ Nhất
(Thi Thiên 1–41)
Thi Thiên 1
Hai Hạng Người: Thiện và Ác
1Phước cho những người
không theo mưu ác của kẻ dữ,
không đứng trong đường của tội nhân,
không ngồi với phường phỉ báng.
2Nhưng ưa thích luật pháp của Chúa Hằng Hữu,
ngày và đêm suy nghiệm luật pháp Ngài.
3Những người như thể ấy như cây bên dòng suối,
sinh hoa trái thơm lành.
Lá xanh mãi không tàn,
và mọi việc người làm đều hưng thịnh.
4Còn người ác thì ngược lại!
Chúng như rơm rác theo làn gió cuốn đi.
5Vì vậy, người ác không đứng nổi trong ngày phán xét.
Tội nhân cũng chẳng ngồi trong hội người tin kính.
6Vì Chúa Hằng Hữu biết đường người tin kính,
còn đường người ác dẫn đến hư vong.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy