Châm Ngôn 25:24

Châm Ngôn 25:24 KTHD

Thà ở nơi góc mái nhà, còn hơn ở chung nhà với đàn bà hay sinh sự.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 25:24