Phi-líp 2:19

Phi-líp 2:19 KTHD

Nhờ ơn của Chúa Giê-xu, tôi tin chắc Ti-mô-thê sẽ được cử đi thăm viếng anh chị em một ngày gần đây, để thu lượm các tin tức khích lệ về cho tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share