Na-hum 1:7

Na-hum 1:7 KTHD

Chúa Hằng Hữu thật tốt lành, Ngài là nơi trú ẩn vững vàng lúc hoạn nạn. Ngài gần gũi những người tin cậy Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Na-hum 1:7

Share