Mi-ca 7:8

Mi-ca 7:8 KTHD

Kẻ thù tôi ơi, khi thấy tôi đừng vội vui mừng! Dù bị ngã, tôi sẽ vùng dậy. Khi tôi ngồi trong bóng tối, Chúa Hằng Hữu là ánh sáng của tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share