Mi-ca 7:17

Mi-ca 7:17 KTHD

Như con rắn bò trong hang mình, chúng sẽ bò ra để gặp Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng sẽ kinh hãi run rẩy trước mặt Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share