Mi-ca 2:3

Mi-ca 2:3 KTHD

Vì thế, Chúa Hằng Hữu phán bảo: “Này, Ta dự định giáng tai họa cho gia đình này như quàng ách trên cổ không thể nào thoát được. Các ngươi không còn bước đi kiêu hãnh nữa, vì đây là thời hoạn nạn.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share