Gióp 29:19

Gióp 29:19 KTHD

Vì tôi như rễ sẽ ăn ra cho đến dòng nước, cả đêm sương đọng trên cành lá tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share