Y-sai 49:22

Y-sai 49:22 KTHD

Đây là điều Chúa Hằng Hữu Chí Cao phán: “Này, Ta sẽ đưa một dấu hiệu cho các nước không có Chúa. Chúng sẽ bồng các con trai của con trong lòng; chúng sẽ cõng các con gái của con trên vai mà đến.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share