Y-sai 49:18

Y-sai 49:18 KTHD

Hãy đưa mắt nhìn quanh, vì con cháu của con sẽ trở về với con.” Chúa Hằng Hữu phán: “Thật như Ta hằng sống, chúng nó sẽ như đá quý hay đồ trang sức cô dâu để cho con chưng diện.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share