Y-sai 49:17

Y-sai 49:17 KTHD

Chẳng bao lâu, con cháu con sẽ gấp rút trở về và tất cả kẻ hủy diệt ngươi sẽ đi khỏi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share