Y-sai 49:10

Y-sai 49:10 KTHD

Họ sẽ không còn đói hay khát nữa. Hơi nóng mặt trời sẽ không còn chạm đến họ nữa. Vì ơn thương xót của Chúa Hằng Hữu sẽ dẫn dắt họ; Chúa sẽ dẫn họ đến các suối nước ngọt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share