Y-sai 48:11

Y-sai 48:11 KTHD

Ta sẽ giải cứu con vì chính Ta— phải, vì mục đích của Ta! Ta sẽ không để Danh Ta bị nhục mạ, và Ta sẽ không nhường vinh quang Ta cho ai cả!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share